Takk for din støtte! Her kan du se hele underskriftslista.
Hvis du vil hindre at kritikken ties i hjel ber vi deg bruke to minutter på å varsle venner - det trengs mange underskrifter for å få Stortinget til å gjøre noe.

Hva mer kan du gjøre? Her er 5 punkter

1 a. Lag din egen aksjon med lapper (trykk her) til utdeling.

1 b. Send teksten nedenfor til kolleger, familie og venner
(kleb teksten i egen e-post eller bruk adresseliste til høyre):

Emne/Subject: Vennetjenester i politikken

Mange innvendinger er reist rundt tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks Oslosenter for fred og menneskerettigheter.

Folk som ikke vil godta at kritikken forsøkes tiet i hjel kan finne de ubesvarte spørsmålene og en henstilling til Stortinget på http://www.peaceispossible.info/ukultur.html

Vi håper du vil lese teksten og støtte kravet om tiltak.
2. Diskutér saken med andre, i foreninger og i media!

3. Gå tilbake til forsiden (om flere skal registrere seg).

4. Kontakt oss: email for synspunkter og forslag (konfidensielt – leses kun av listeadministrator)

Jeg vil at disse skal varsles om kampanjen:
Skriv én e-postadresse på hver linje.
(adressene blir ikke kjent av oss og lagres ikke)


Din e-postadresse: Ditt navn:


5. Det var galt av Bondevikregjeringen å stryke støtten til fredsarbeidet og jeg vil gjerne bidra økonomisk til at Norges Fredsråd (www.nowar.no) kan gjenoppta sitt arbeid.

Med noen hundrelapper fra et par tusen mennesker vil Fredsrådet kunne drives i et halvår

1. Betal med giro til kontonummer 1254 20 20308, Fredsrådets fredsfond, Oslo. Gaver til fondet på minst kr. 1 000 i løpet av et år (maks kr. 12 000) er skattefrie, (for å få fradrag, skriv kommune og personnummer på giroblanketten).